BEHEER

Van der Leij beheer richt zich op het duurzaam beheer van de groene ruimte. Hierbij zijn esthetiek en ethiek, historiciteit en ecologie belangrijke voorwaarden. Van der Leij beheer heeft jarenlange ervaring in reconstructie en beheer van historische groene elementen. Ter illustratie betreft het de ontwikkeling en uitbating van een historische moestuin, aanleg en onderhoud van hoogstam boomgaarden, beweiding met bijzondere schapenrassen en de introductie van bijen.
Van der Leij beheer richt zich op het complete beheer van landgoederen, landerijen of bos. Dit beheer begint met visie vorming van waaruit de integrale bedrijfsvoering ontstaat. Financieel beheer, de planning en kwaliteit van het beheer zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Tevens implementeert van der Leij beheer nieuwe economische dragers in het beheer, onder de voorwaarde dat ze duurzaam en esthetisch van aard zijn.

Van der Leij beheer biedt specifieke kennis en ondersteuning ten aanzien van de volgende aspecten:

  • (Erf)Pacht- en huur
  • Natuurschoonwet
  • Monumentenwet
  • Ruimtelijke Ordening
  • Aan- en verkoop
  • Bos- en natuurbeheer
  • Natuurwetgeving
  • Subsidies en fondsen

NATUURLIJK ADVIES

Van der Leij advies geeft duurzame adviezen voor uw landelijk vastgoed. Naast deskundigheid zijn visie en missie, strategie, communicatie en esthetiek, zonder volledig te zijn, met elkaar verbonden.

VAN DER LEIJ BEHEER

Van der Leij beheer richt zich op het duurzaam beheer van de groene ruimte. Hierbij zijn esthetiek en ethiek, historiciteit en ecologie belangrijke voorwaarden.

VAN DER LEIJ MANAGEMENT

Van der Leij management neemt uw (groene) organisatie -of onderdelen daarvan- voor korte of langere tijd voor u waar.