MANAGEMENT

Van der Leij  management neemt voor kortere- of langere tijd uw (groene) organisatie waar. Deze tijdelijke interim situatie is vooral gericht op de opbouw van  een duurzame organisatie of bepaalde onderdelen daarvan. Op basis van uw corporate story bepaalt Van der Leij management de strategie waarbij een integrale benadering van de verschillende beleidsdomeinen het uitgangspunt vormt. Van der Leij management biedt daarnaast veel ervaring op het gebied van personeelsbeleid. Hierbij te denken aan de ontwikkeling van competentieprofielen, salarisbouwwerken, verzuim beleid, coaching, en arbo beleid.

Een duurzame visie kan niet zonder een heldere inrichting van uw organisatie structuur. Van der Leij management is deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling met bijbehorende planning en control. Beide aspecten zijn van groot belang voor uw duurzame continuïteit.

NATUURLIJK ADVIES

Van der Leij advies geeft duurzame adviezen voor uw landelijk vastgoed. Naast deskundigheid zijn visie en missie, strategie, communicatie en esthetiek, zonder volledig te zijn, met elkaar verbonden.

VAN DER LEIJ BEHEER

Van der Leij beheer richt zich op het duurzaam beheer van de groene ruimte. Hierbij zijn esthetiek en ethiek, historiciteit en ecologie belangrijke voorwaarden.

VAN DER LEIJ MANAGEMENT

Van der Leij management neemt uw (groene) organisatie -of onderdelen daarvan- voor korte of langere tijd voor u waar.