Natuurlijk advies

Van der Leij advies geeft duurzame adviezen voor uw landelijk vastgoed. Naast deskundigheid zijn visie en missie, strategie, communicatie en esthetiek, zonder volledig te zijn, met elkaar verbonden.

Natuurlijk beheer

Van der Leij beheer richt zich op het duurzaam beheer van de groene ruimte. Hierbij zijn esthetiek en ethiek, historiciteit en ecologie belangrijke voorwaarden.

Natuurlijk management

Van der Leij management neemt uw (groene) organisatie -of onderdelen daarvan- voor korte of langere tijd voor u waar.

Van der leij advies beheer en management -coaching en begeleiding

Sinds 2020 is Thijs Jan van der Leij ook coach practitioner en zijn er inmiddels tevreden klanten ten aanzien van deze activiteit.

Van der leij advies, beheer en management kan voor werknemers die daar behoefte aan hebben binnen uw organisatie coaching en begeleiding bieden. Het betreft o.a. mogelijkheden ten aanzien van persoonlijke effectiviteit en duurzame inzetbaarheid.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de internationale ethische code (IEC)

Voor bos, natuur en landschap
vanuit duurzaamheid en esthetiek

Van der Leij advies, beheer & management ziet het als haar missie om bij te dragen in het duurzaam onderhoud van bos, natuur en landschap. Het ecologisch perspectief vormt daarbij  het uitgangspunt met een nadruk op esthetiek. Door zijn combinatie van kennis, ervaring en kwaliteit ontstaat in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever een betekenisvolle oplossing voor uw eigendom. Bovendien betrekt hij daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en kunnen door hem diverse (gebruikers) overeenkomsten worden gesloten. Ook kan hij als mediator optreden, net als andere van toepassing zijnde activiteiten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en verduurzaming van uw vastgoed. Van der Leij advies, beheer & management beschikt over een breed netwerk van professionals die ingezet kunnen worden voor uw opdracht. Van der Leij advies, beheer & management levert deze bijdrage graag voor gebruikers van nu en in de toekomst. Alleen zo kunnen we een leefbare en duurzame omgeving in stand houden als belangrijke voorwaarde voor leven.

Van der Leij advies, beheer & management is een eenmanszaak en opgericht in 2010.
Sinds 2008 ben ik beëdigd rentmeester NVR en werk voor verschillende opdrachtgevers.