VAN DER LEIJ ADVIES

Van der Leij advies geeft duurzame adviezen op het gebied van uw landelijk vastgoed. Daarbij zijn visie en missie, strategie, kwaliteit en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van der Leij advies brengt verschillende partijen en belangen bij elkaar. Als rentmeester vertaalt hij de ontwikkelde visie naar een strategisch- en praktisch beheeradvies. In dit proces besteedt hij veel aandacht voor draagvlak en communicatie. U kunt Van der Leij advies inschakelen voor projecten en procedures. Ook kunt u bij hem terecht voor mediation in relatie tot uw vastgoed. Kwaliteitsadviezen van esthetische aard zijn eveneens een belangrijk onderdeel van het bedrijf.

Van der Leij advies ondersteunt gebiedsgerichte adviezen – met inbegrip van (rijks)monumentale opstallen – met wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Tevens kan Van der Leij advies u met raad en daad kan bijstaan op tal van terreinen binnen het vakgebied. Om u een indruk volstaan enkele trefwoorden: pachtwet, erfpachtzaken, natuurschoonwet, wet ruimtelijke ordening, successies, scheidingen, huur- en verhuurzaken en andere eigendomsaangelegenheden.

NATUURLIJK ADVIES

Van der Leij advies geeft duurzame adviezen voor uw landelijk vastgoed. Naast deskundigheid zijn visie en missie, strategie, communicatie en esthetiek, zonder volledig te zijn, met elkaar verbonden.

VAN DER LEIJ BEHEER

Van der Leij beheer richt zich op het duurzaam beheer van de groene ruimte. Hierbij zijn esthetiek en ethiek, historiciteit en ecologie belangrijke voorwaarden.

VAN DER LEIJ MANAGEMENT

Van der Leij management neemt uw (groene) organisatie -of onderdelen daarvan- voor korte of langere tijd voor u waar.